Title FDG-PET in Cervical Cancer - Translational Studies
Author/s Maria Bjurberg
Department/s Oncology, MV
Full-text Available as PDF
Defence date 2010-05-21
Defence time 13:00
Defence place Segerfalksalen, BMC hus A, Sölvegatan 19, Lund
Opponent Professor Seija Grénman
Publication/Series Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
Publishing year 2010
Volume 2010:50
Pages 80
Document type Dissertation
Language English
Publisher Dept of Oncology, Clinical Sciences, Lund University, Sweden.
Popular science abstract Swedish Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen att drabba kvinnor. Behandlingen baseras på vilket stadium sjukdomen befinner sig i och innebär en avsevärd risk för biverkningar. FDG-PET är en undersökningsmetod som kan visualisera områden i kroppen med ökat sockerupptag. Cancerceller har en kraftigt ökad omsättning av socker och därmed kan tumörer avbildas med FDG-PET.

Målet med denna avhandling var att utvärdera nyttan av FDG-PET i handläggningen av patienter med livmoderhalscancer samt att experimentellt undersöka de förändringar i sockeromsättning som uppstår i en tumör efter behandling med cytostatika.

I patientstudien fann vi att FDG-PET gav ytterligare information om tumörspridning jämfört med de undersökningsmetoder som annars används samt att denna information ledde till förändringar i behandlingsplanerna för en fjärdedel av patienterna med lokalt avancerad sjukdom eller återfall. däremot såg man ingen nytta med FDG-PET hos symptomfria patienter 6 månader efter operation för tidig livmoderhalscancer. Med FDG-PET tidigt under pågående strålbehandling var det möjligt att identifiera en liten grupp patienter med mycket god prognos. Kvarstående ökat sockerupptag i tumören 3 månader efter avslutad strålbehandling innedar en dålig prognos.

Expermimentellt fann vi en tidig och snabbt övergående ökning av sockerupptaget i tumörer 1 dygn efter cytostatikabehandling. Denna tillfälliga ökning av sockerupptag var tydligast hos de tumörceller som svarade på behandlingen. Bakomliggande mekanism till detta fenomen är okänd.

Sammanfattningsvis har vi påvisat en patientnytta med FDG-PET för vissa grupper av patienter med livmoderhalscancer och experimentellt har vi utökat kunskaperna om cancercellers sockeromsättning.
Abstract English Cervical cancer is the second most common cancer in females. The treatment, based on clinical FIGO stage, carries a significant risk of side effects. FDG-PET enables non-invasive studies of glucose metabolism. Cancer cells show an increased glucose uptake and metabolism that can be visualised and further analysed.

The aims of this thesis were to evaluate FDG-PET in the clinical management of cervical cancer and to experimentally investigate the metabolic changes in a tumour following cytotoxic treatment.

In a prospective study we found that FDG-PET provided important information about the extent of the disease in primary staging of locally advanced cases and in re-staging of recurrent disease. The treatment plans were altered as a result of the FDG-PET findings for one fourth of the patients. Surveillance FDG-PET 6 months after surgery for early-stage disease showed no clinical value. With a predictive FDG-PET early during radiotherapy for locally advanced disease we could identify a group of patients with an excellent prognosis. However, for the majority of the patients early prediction of outcome was not possible. Persisting hypermetabolism on FDG-PET 3 months after completed radiotherapy was associated with relapse.

Experimentally, we found a transient metabolic flare in xenografted tumours on day 1 following cisplatin exposure. A metabolic flare in squamous cell carcinoma cells in vitro was found to be an early sign of response to cisplatin treatment. No increase in metabolism was detected in fibroblasts in vitro or in reactive cells in vivo.

In conclusion, we have demonstrated a clinical value of FDG-PET in the management of cervical cancer, and in an experimental setting we have increased the understanding of tumour metabolism.
Subject Medicine and Health Sciences
ISBN/ISSN/Other ISSN: 1652-8220
ISBN: 978-91-86443-65-8
Supervisor Elisabeth Kjellén
Supervisor Eva Brun
Part of FDG-PET in cervical cancer: staging, re-staging and follow-up.
Part of Prediction of patient outcome with 2-deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose-positron emission tomography early during radiotherapy for locally advanced cervical cancer.
Part of Early changes in 2-deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose metabolism in squamous-cell carcinoma during chemotherapy in vivo and in vitro.


Back

Last modified 13 May 2008

Lund University, Box 117, SE-221 00 Lund, Sweden. Tel: +46 (0)46 222 00 00